2012

Prace pochodzą z roku 2012, nadal pracowałam w firmie PGS Kraków. Do moich obowiązków należało przede wszystkim projektowanie grafiki na potrzeby internetu oraz kodowanie efektów swojej pracy. W tym okresie bardzo dobrze poznałam środowisko Adobe oraz platformę WordPress.

W sierpniu 2012 roku udało mi się wygrać dofinansowanie na zakup wydajnego laptopa oraz pakietu Adobe Creative Suite 6. Projekt współfinansowany był ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z początkiem września rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności gospodarczej.