Grupa PGS Kraków

Animacja 3D
Wykonano: 2 animacje .blend
Najpierw wykonałam animację napisu, następnie umieściłam ją wewnątrz drugiej animacji (z laptopem). Całość została wykonana w programie Blender 2.49b.

Grupa PGS Kraków - Animacje .blend

Grupa PGS Kraków – Animacje .blend

Animacje - Grupa PGS Kraków

Grupa PGS Kraków – Animacje .blend

Animacje - Grupa PGS Kraków

Grupa PGS Kraków – Animacje .blend