Z początkiem lutego 2014 udało mi się ukończyć kurs EITCA/TC Kompetencje Informatyczne dla Telepracy, organizowany w ramach Europejskiego projektu społecznego wsparcia zawodowego kobiet w Polsce – euroKobieta.

Kurs obejmował następujące tematy:
1. Oprogramowanie biurowe umożliwiające telepracę.
2. Rozproszone bazy danych i inżynieria danych w telepracy.
3. Technologie sieciowe i zdalne zarządzanie systemami internetowymi.
4. Podstawy grafiki komputerowej w telepracy.
5. Bezpieczeństwo informatyczne telepracy.
6. Informatyczne systemy wspomagania telepracy.

Certyfikat EITCA/TC

Certyfikat EITCA/TC